2:17
Нийтлэгдсэн 27 3 сарын 2016
Wedding in Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

Wedding in Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

??????
продолжительность: 2:17
опубликовано 27 3 сарын 2016
Тайлбар
The girls can not fall asleep, and Vicki receives an unexpected phone call.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна