4:30
Нийтлэгдсэн 8 9 сарын 2014
The Break-Up
??????
продолжительность: 4:30
Posted on 8 9 сарын 2014
Тайлбар
"The Break-Up" is an American romantic comedy-drama starring Vince Vaughn and Jennifer Aniston.
рубрики:
The Break-Up
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна
to flop - flop
goddamn - goddamn
a leprechaun - leprechaun
a prick - prick
tights - tights