2:56
Нийтлэгдсэн 7 9 сарын 2014
I came across time for you
(The Terminator)

I came across time for you
(The Terminator)

??????
продолжительность: 2:56
опубликовано 7 9 сарын 2014
Тайлбар
A scene from "The Terminator" in which Kyle tells Sarah Connor about his feelings.
рубрики:
Terminator
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна