1:38
Нийтлэгдсэн 10 6 сарын 2015
Sunken camera
??????
продолжительность: 1:38
опубликовано 10 6 сарын 2015
Тайлбар
This is a story of a camera that was left in the water for two years, before being returned to its owner.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна