2:49
Нийтлэгдсэн 6 9 сарын 2014
Shrek — Thriller
??????
продолжительность: 2:49
опубликовано 6 9 сарын 2014
Тайлбар
This is a funny parody on Michael Jackson's famous video clip "Thriller", starring the characters from the animated film "Shrek".
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна