3:9
Нийтлэгдсэн 9 10 сарын 2015
Seoul
??????
продолжительность: 3:9
опубликовано 9 10 сарын 2015
Тайлбар
Seoul is the capital city of the Republic of Korea. It forms country's only Special City divided into 25 self-governed districts.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна