2:5
Нийтлэгдсэн 20 5 сарын 2016
Self-driving cars
??????
продолжительность: 2:5
опубликовано 20 5 сарын 2016
Тайлбар
By the year 2017 100 self-driving cars will appear on the roads of the Swedish city of Gothenburg.
рубрики:
Cars
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна