2:29
Нийтлэгдсэн 22 4 сарын 2016
Plant that regenerate themselves

Plant that regenerate themselves

??????
продолжительность: 2:29
опубликовано 22 4 сарын 2016
Тайлбар
This is a beautiful educational video talking about unusual plants and living organisms.
рубрики:
Байгал
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна