5:13
Нийтлэгдсэн 12 12 сарын 2014
Vocabulary related to Work
(part 2)

Vocabulary related to Work
(part 2)

??????
продолжительность: 5:13
опубликовано 12 12 сарын 2014
Тайлбар
In this video lesson, Rebecca tells about words related to career, professional activity, job search and so on.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна