5:26
Нийтлэгдсэн 14 11 сарын 2014
Vocabulary related to Work
(part 1)

Vocabulary related to Work
(part 1)

??????
продолжительность: 5:26
опубликовано 14 11 сарын 2014
Тайлбар
In this video lesson, Rebecca tells about words related to career, professional activity, job search and so on.
рубрики:
EngVid
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна