How to offer help in a polite way

цуглуулага EngVid
Сложность:
Нийтлэгдсэн 12 4 сарын 2014
Хуваалцах:
??????
Видеоны үргэлжлэх хугацаа: 3 Мин. 38 сек.
Тайлбар
In this video Rebecca will talk about how to offer help in a polite way, as well as how to accept or reject someone's help politely.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна