1:7
Нийтлэгдсэн 2 5 сарын 2016
Barack Obama’s visit to the UK

Barack Obama’s visit to the UK

??????
продолжительность: 1:7
опубликовано 2 5 сарын 2016
Тайлбар
Barack Obama made a final trip to the UK as the President of the United States.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна