Kevin the Carrot – ALDI Christmas TV Advert (2017)

Сложность:
Нийтлэгдсэн 30 12 сарын 2018
Хуваалцах:
??????
Видеоны үргэлжлэх хугацаа: 1 Мин.
Тайлбар
One cold Christmas Eve on snow-covered ground a carrot awake to a mysterious sound...
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна