2:41
Нийтлэгдсэн 28 4 сарын 2013
Game of Thrones: Beyond the Wall

Game of Thrones: Beyond the Wall

??????
продолжительность: 2:41
опубликовано 28 4 сарын 2013
Тайлбар
Lord Commander of the Night Watch, Jeor Mormont, tells Jon Snow that beyond the Wall is not all quiet.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна