Some facts about the Declaration of Independence

цуглуулага Түүх
Сложность:
Нийтлэгдсэн 15 8 сарын 2014
Хуваалцах:
??????
Видеоны үргэлжлэх хугацаа: 3 Мин. 17 сек.
Тайлбар
After watching this video, you will learn some new facts about the United States Declaration of Independence.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна
to endow - Өө
to tweak - tweak