0:59
Нийтлэгдсэн 19 5 сарын 2016
Dialogue about a Birthday Present

Dialogue about a Birthday Present

??????
продолжительность: 0:59
опубликовано 19 5 сарын 2016
Тайлбар
Lucy asks Felipe for help with the gift for her father's birthday.
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна