2:48
Нийтлэгдсэн 18 11 сарын 2014
Climate change on Earth
??????
продолжительность: 2:48
Posted on 18 11 сарын 2014
Тайлбар
This is an educational video explaining the causes of climate change on our planet in simple terms.
рубрики:
Байгал
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна