Дүрмийн Дасгалууд

Дүрмийн мэдлэгийн түвшин
72 %
Бүтэн дэлгэцээр
  • Даалгавар дээр хэллэгийн текстыг англи дээр бүү харуул. Үүний оронд автоматаар хэллэгийг гарч ирсэн даруйд дуудлагаар нь сонсох

  • Хэрэв энэ тохиргоог тохируулсан бол гол үйл үгийн дараахи өгүүлбэрийн хариулт-төгсгөлийг оруулахгүй байж болно. Энэ нь зөв хариулттай харьцуулагдаж, тооцогдохгүй

  • Алдаатай холбоотой коммент болон бусад тайлбарыг харуулах

  • Use voice to give answers. For "Question/Negation construction" type of tasks only.

  • """Асуулт/үгүйсгэлийг бүрдүүлэх"" даалгаварт: хариултыг хэсэгчлэн цуглуулах эсвэл текст хэлбэрээр оруулах"

  • """Хоосон зай бөглөх.."" болон ""Үйлдлийн дүрэм"" даалгаварт: хувилбаруудын сонголтыг харуулах (аль нэг нь зөв)"

  • NEW

    Таны өмнөх үр дүнгээс шалтгаалан даалгаврын хүнд, хөнгөнийг сонгох. Хэрэв энэ тохиргоог тохируулаагүй бол даалгавар тохиолдлын журмаар сонгогдоно.

Пожалуйста, войдите, чтобы начать заниматься.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English