Даалгаварууд

Англи хэлийг цогцоор нь сурах: янз бүрийн чадвар дээшлүүлэх дөрвөн төрлийн дасгал. Сонсож ойлгох чадвар дээшлүүлж, дүрэм болон бичгийн чадвараа сайжруулаарай
Нэвтрэх эрхийг худалдан авах
Энэ юу вэ?
ВидеоПаззл
Англи хэлний сонсох чадварыг сайжруулах видео форматтай дасгалууд
АудиоПаззлууд
Англи хэлний сонсох чадварыг дасгалжуулдаг аудио форматтай дасгалууд
Дүрмийн Дасгалжуулагч
Англи хэлний дүрмийг сургах дасгалжуулагч
Яаж ажилладаг вэ
ВидеоПаззл
1. Видеог үз
Харахгүйгээр юу ярьж эсвэл дуулж байгааг ойлгохыг хичээгээрэй
2. Видеопаззлыг задаргааг эхэл
Нэг хэсгийг сонсоод, доор өгөгдсөн үгнээс сонссон зүйлээ цуглууларай
3. Компьютерын гарыг ашигла
Та паззлд дээр хулганаар дарах эсвэл хэрэгтэй үгнийхээ эхний үсгийг товчлуулраар бичих боломжтой
4. Өөрийн толь бичгээ баяжуул
Мэдэхгүй үг таарвал - түүн дээр дараад утгыг нь хараад өөрийн толь бичигтээ нэмээрэй.
5. Нэмэлт функцийг ашигла
Дахин сонсохын тулд хоосон зайн дээр эсвэл enter дарж тухайн хэсгийг дахин сонсоорой
АудиоПаззлууд
1. Өөрийн түвшинд тарсан хувилбарыг сонгоорой
Та бэлэн үгнүүдээс аудиопаззл цуглуулах эсвэл товчлуур дээр англи текстийг бичиж болно
2. Хэллэгийг сонс
Хэрэв сонсоогүй бол дахилтан дээр дар. Хэрэв диктор хурдан ярьж байвал удаашруулах функцийг асааж болно
3. Хэллэгийг бурдүүлсний дараа дараагийн хэллэгт шилжинэ
"Хэллэг бүрийн дараа ""Үргэлжлүүлэх"" товчлуур олон дарахгүйн тулд авто тохиргоог асаах боломжтой"
4. Дасгалыг хүндрүүл
Сонсох чадвараа дээшлүүлэхийн тулд хэллэгийн орос орчуулгын тохиргоог унтраах боломжтой.
5. Үгсийн сангаа баяжуул
Мэдэхгүй үг таарвал - түүн дээр дараад утгыг нь хараад өөрийн толь бичигтээ нэмээрэй.
Дүрмийн Дасгалжуулагч
1. Do tasks
The Grammar Trainer will be offering you different kinds of tasks on different grammar topics sorted by difficulty.
2. Get recommendations
Depending on mistakes you make, the Grammar Trainer will be providing you with links to additional materials that will help you to sort the topic out and not to make the same mistakes again.
3. Improve your English faster
The Grammar Trainer gives you more tasks on those topics where you make mistakes and helps you learn new topics faster.
4. Speak correctly
The end result of the lessons is you being able to make any phrases without making grammar mistakes.
Мобайл аппликейшн
Нэг хавсралтаар Англи хэлний сонсох чадвараа хөгжүүлэн, үгийн сангаа баяжуулж, унших болон бичих чадвараа дээшлүүлээрэй. Цагаан толгой болон суурь мэдлэгтэй хүнд хэрэгтэй.
Англи хэлний хэд хэдэн чадварыг зэрэг хөгжүүлэн гүнзгий судлаарай

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English