Хэллэгийн Мастер
хэллэгийн id буруу, энэ хэллэг энэ тоглоомонд байхгүй байна
Дахих
давтахын тулд хоосон зайнд дар
Хэллэгийг алгасах
Хэллэгийг алгасахын тулд Enter дээр дар
Түвшнүүд
5
Туршлагатай
4
Ахисан
3
Дунд
2
Анхан
1
Хөнгөн
0%
түвшин ахиулахын өмнөх ахиц дэвшил
Өнөөдрийн шилдэгүүд
Байршил Хэрэглэгч алдаагүй хэллэг Бүгд
    Бүх зэрэглэлийг ачааллах
    Англи хэлийг хөгжилтэй сурцгаая