Хэллэгийн Мастер
Тоглоомыг эхлүүлэх
1. Видео хэллэгийг сонсоод, эхний үгийг тодорхойл
Энэ үгний эхний үсгийг дарахад үг нээгдэнэ
2. Хэллэгийн текстыг бүтнээр харуул
"Хэллэгийг бүрэн нээгдтэл үг бүрийн эхний үсгийг кейбордын товчлуураар оруул. Дахин сонсохын тулд ""зай авах"" товчлуур дээр дар"
3. Хэн хамгийн оновчтой байсныг мэдээд аваарай
Цагтаа амжих нь гол биш, алдаагүй зөв байх нь чухал! Хэллэг бүрийг цуглуулсны дараа нийлбэр статистик дүн гарна
4. Өнөөдрийн шилдэг нь болоорой!
Өдөр бүр алдаагүй хэллэг цуглуулсан тоогоор бусадтайгаа өрсөлдөөрэй

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English