Other

Educational materials about English
Энэ юу вэ?
Newsletters
Author newsletters about English.
Proceed
Songs
Song translations with the review by Oleg Vegan.
Proceed
Tests
English level tests online.
Proceed
сс Created with Sketch.
YouTube with subtitles
Каталог роликов Youtube с двойными субтитрами и переводом слов.
Proceed
Мобайл аппликейшн
Нэг хавсралтаар Англи хэлний сонсох чадвараа хөгжүүлэн, үгийн сангаа баяжуулж, унших болон бичих чадвараа дээшлүүлээрэй. Цагаан толгой болон суурь мэдлэгтэй хүнд хэрэгтэй.