MN
Дүрмийн Дасгалжуулагч гэж юу вэ?
1. Дасгалыг хий
Хөнгөнөөс хүндрүү өссөн янз бүрийн дүрмийн сэдэвтэй даалгавруудыг Дасгалжуулагч санал болгоно.
2. Зөвлөмжүүдийг хүлээж аваарай
Таны гаргасан алдаанаас шалтгаалан Дасгалжуулагч нэмэлт материалын холбоосыг өгнө. Энэхүү холбоос нь тухайн сэдвийг ойлгож, дахин алдахгүй байхад туслана.
3. Хурдан ахиц дэвшил гаргаарай
Дасгалжуулагч таны алдсан алдааны сэдвээр илүү даалгавар өгч, тодорхой сэдэв дээр ахиц дэвшил байгааг харуулж байгаа нь шинэ сэдвийг хурдан сурахад туслаж байгаа юм.
4. Зөв ярь
Хичээлийн эцсийн үр дүн - Та ямар ч хэллэгийг дүрмийн алдаагүй бүрдүүлж чаддаг болно.