Irregular Verbs

Knowledge of irregular verbs
84 %
Бүтэн дэлгэцээр
  • """Хоосон зай бөглөх.."" болон ""Үйлдлийн дүрэм"" даалгаварт: хувилбаруудын сонголтыг харуулах (аль нэг нь зөв)"

  • NEW

    Таны өмнөх үр дүнгээс шалтгаалан даалгаврын хүнд, хөнгөнийг сонгох. Хэрэв энэ тохиргоог тохируулаагүй бол даалгавар тохиолдлын журмаар сонгогдоно.

Пожалуйста, войдите, чтобы начать заниматься.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип