Дасгал
«Пунктуация – часть 2
(Punctuation)»

?????? сэдвүүд Пунктуация
Сложность:
Нийтлэгдсэн 25 9 сарын 2013
Хуваалцах:
??????
Багш: Антон
Видеоны үргэлжлэх хугацаа:: 4 мин. 47 сек.
Дасгал
; — semicolon - точка с запятой

: — colon – двоеточие

“    “ – inverted commas / quotation marks – кавычки

dash - тире

hyphen - дефис
Судлах хэрэгтэй үгнүүдийг зөвлөж байна