MN
"""Бүх бүтээгдэхүүн орсон"" тариф"
Бүх бүтээгдэхүүнд нэвтрэх
Best choice
7 хоногийн дотор мөнгийг буцаах баталгаа
$
Puzzle English features
Services
Free
Даалгаврууд
 • ВидеоПаззл
 • АудиоПаззл
 • Lessons
 • Орчулагнууд
 • Grammar Trainer
20 phrases per day
Үгс
 • Шалгалт
 • Тийм эсвэл үгүй
 • Үгсийн дасгал
 • Миний толь бичиг
One practice session/collection per day
One "Yes or No" game per day
Тоглоомууд
 • Өнөөдрийн орчуулга
 • Ухаантнуудын тулаан
 • Хэллэгийн Мастер
 • Үгийн нөөц
One game per day
Подкастууд
Five minutes per day
"""Бүх бүтээгдэхүүн орсон"" тариф"
Full access to all the products
eternity Created with Sketch.
All products without restrictions
Purchase permanently
Тарифд юу орж байна?
B A
Тоглоомууд
Free
Подкастууд
Free
Personal Plan
Free
A
Даалгаврууд
Free
Үгс
Free
Даалгаврууд
Үгнүүд
Personal Plan
Тоглоомууд
Подкастууд
Perpetual Premium is the best gift!
Та бэлгийн гэрчилгээ худалдан авж байна. Төлбөр гүйцэтгэсний дараа таны цахим хаягаар PDF файлаар гэрчилгээг илгээнэ. Энэ гэрчилгээг өөрийн найздаа илгээх эсвэл өөрийн биеээр гардуулах боломжтой.
Buy gift certificate
Бүх бүтээгдэхүүн орсон
178 $
Худалдан авах