Мөнгөн тэмдэгтийг солих:

$

Individual services Special offer

You can purchase each product separately as well

Tasks for
1 year
Puzzle English - ийн даалгавар болон онлайн дасгалуудын суурь багц.
Илүү ихийг

109 $

34
$ / 1 он
Personal Plan for
1 year
Хоёр хэл дээр синхрон тексттэй сэдэвчилсэн аудио бичлэгүүд.
Илүү ихийг

168 $

51
$ / 1 он
Words for
1 year
Таны түвшин, зорилго, сонирхолд тохирсон хичээлийн хуваарь.
Илүү ихийг

77 $

26
$ / 1 он
Games for
1 year
8
Илүү ихийг

28 $

17
$ / 1 он
Podcasts for
1 year
Анхан шатнаас ахисан шат хүртэлхи шаталсан курс.
Илүү ихийг

109 $

31
$ / 1 он

You have not chosen anything, please tick the items you would like to purchase

Tasks for (1 year) 34 $
Personal Plan for (1 year) 51 $
Words for (1 year) 26 $
Games for (1 year) 17 $
Podcasts for (1 year) 31 $
Худалдан авах
7 хоногийн дотор мөнгийг буцаах баталгаа
Наши партнеры
Special offer

The offer does not include Premium accounts